Parade banner

Bloodthirster and Khorne Lord on Juggernaut conversion

Creat per ZéRojo el 02 Juliol de 2017 a les 17:00:06

Quan vaig tornar al hobby uns anys enrere, el primer que vaig fer va ser buscar en el mercat de segona mà per tindre fons de miniatures que em permetés tindre varietat a l'hora de jugar partides de Warhammer 40k sense haver de vendre un ronyó o demanar un crèdit. En un dels packs que vaig comprar, venien, entre d'altres, un Bloodthirster i un Khorne Lord on Juggernaut dels anys 90, desmuntats i sense pintar. De Juggernaut no en tenia cap i de Bloodthirster tenia un model encara més vell, de quan vaig jugar per primer cop farà uns 20 anys, que és com si no el tingués perquè...:

El meu primer Bloodthirster
El meu primer Bloodthirster

Cap de les dues miniatures m'agradaven, sobretot pel poc dinamisme que tenen, així que em vaig decidir a conversionarles. Han sigut les meves primeres conversions i com fa un temps ja, hi ha coses que fallen i el treball de pintura no és molt bo, però fa il·lusió poder-los compartir. El primer que vaig fer va ser el Juggernaut i no tinc fotografies del procés però mostro com va quedar més endavant i del Bloodthirster només en tinc de la conversió i del resultat un cop pintat. Aquest és l'aspecte de les miniatures originals de Games Workshop:

Primera versió del Khorne Lord on Juggernaut de Games Workshop Bloodthirster de Games Workshop de l'any 1998
Aspecte original de les dues miniatures

El primer que vaig fer, va ser llimar una mica la part posterior inferior del tors, ja que si no, la postura hauria sigut massa exagerada. Amb un trepant vaig fer-li un parell de forats a cara part (tors i cames) i amb un filferro les vaig unir fins a trobar la postura que volia. Un cop unides, vaig omplir la part interior amb massilla milliput, ja que és menys flexible i un cop seca vaig modelar tota la part exterior amb massilla verda. Després de deixar-la assecar, vaig tallar els dos braços pels colzes i foradar les 2 parts per realitzar el mateix procés que avanç.

Acoblament de les cames i els braços
Detall del braç dret
Detall del braç esquerre
Acoblament de les cames i els braços

Després de trobar la postura dels braços correcta, vaig modelar l'espai buit amb massilla verda directament, ja que la zona era massa petita per posar-hi un reforç interior.

Modelat dels braços
Detall del braç dret
Detall del braç esquerre
Detall posterior del braç dret
Detall posterior del braç esquerre
Modelat dels braços

Per acabar vaig repetir el mateix procediment amb la unió del tors amb el cap. Foradar les dues parts, unir-les, crear un reforç interior amb milliput i modelar l'exterior amb massilla verda. A part vaig separar de la cara les dues cues que porta al cap perquè estiguessin a la par amb la nova postura del cap.

Unió del tors i el cap Unió del tors i el cap
Unió del tors i el cap
Modelat del coll Modelat del coll
Modelat del coll

GALERIA BLOODTHIRSTER

Resultat final de la conversió del Bloodthirster de 1998 Resultat final de la conversió del Bloodthirster de 1998 Resultat final de la conversió del Bloodthirster de 1998 Resultat final de la conversió del Bloodthirster de 1998 Resultat final de la conversió del Bloodthirster de 1998

La conversió que vaig realitzar del Khorne Lord on Juggernaut està basada en l'impressionant conversió de Vincent Hudon "Magmatrax" (aquí podeu trobar una guia de referència) encara que no li arriba ni a la sola de la peülla.

GALERIA KHORNE LORD

Resultat final de la conversió del Khorne Lord on Juggernaut Resultat final de la conversió del Khorne Lord on Juggernaut Resultat final de la conversió del Khorne Lord on Juggernaut Resultat final de la conversió del Khorne Lord on Juggernaut Resultat final de la conversió del Khorne Lord on Juggernaut